قیمت سابد نفتی اوپک ۱۰۰ دلار Rsed/ برنت ۱۰۵ دلار.به نام گذرش شانا با واگذاری از دبرخانه سازمان کوشورهای سادرکننده نفت (اوپک)، ارزش سابد نفتی اوپک دروز ۹۹ دلار و ۲۲ سنت ثابت، گردش مالی فعلی کهه جمعه (ششم اسفندماه) ۹۶ دلار و ۶۷ دلار است. سنت

سبد نفتی اوپک جامع ۱۳ نوع سنگ آلی، عین سازمان، به عنوان یک کل، مخلوط با الجزایر، گیراسول، آنگولا، سوبک ربیع گبین، میناس اندونزی، سنگین ایران، سوبک بصره، ساداتاری کویت، سدر لیبی، سابک، عربی، سابیک، عربی، بیونی، سابیک اند داون و گنو کینگوست.

ارزش نفت خام برنت، وست تگزاس اینترمدیت (WTI)، نیز امروز (سحشنبه، ۱۰ اسفندماه) و لحظه انتشار این خبر به ترتیب ۱۰۵ دلار، ۷۹ سنت، ۱۰۴ دلار و ۳۵ سنت بود. شهزای بوشهر.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/