قیمت سبد اوپک؛ ۱۰۶.۷ دلاربه گزارش شانا به نقل اجتناب کرده اند دبیرخانه گروه کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)، قیمت سبد نفتی اوپک دیروز ۱۰۶ دلار را انتخاب کنید و انتخاب کنید هفت عرف گزارش شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این در حالی است کدام ممکن است روز سه شنبه (۲۳ آوریل) به ۱۰۲ دلار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۱ عرف رسید.

سبد نفتی اوپک برای ادغام کردن ۱۳ نوع نفت نپخته اعضای این گروه برای ادغام کردن الجزایر، گیراسول آنگولا، روبی گابون استایل، میناس اندونزی، ایران هوی، سبک بصره، صادرات کویت، صدر لیبی، سبک نیجریه پونا، سبک سعودی، موربان امارات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماری است. ونزوئلا را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنوای کنگو

قیمت هر بشکه نفت برنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید وست تگزاس اینترمدیت در این زمان (پنجشنبه ۲۵ آوریل) همراه خود ۱۰۸ دلار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۴ عرف افزایش به ۱۰۳ دلار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۷ عرف رسید.

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/