قیمت سبد نفتی اوپک اجتناب کرده اند مرز ۱۰۲ دلار تحویل دادقیمت سبد نفتی اوپک روز قبل از امروز ۱۰۲ دلار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۱ عرف سند شد، در حالی کدام ممکن است روز دوشنبه (۲۲ آوریل) به ۱۰۰ دلار را انتخاب کنید و انتخاب کنید هشت عرف رسید.

سبد نفتی اوپک برای ادغام کردن ۱۳ نوع نفت نپخته اعضای این گروه برای ادغام کردن الجزایر، گیراسول آنگولا، روبی گابون استایل، میناس اندونزی، ایران هوی، سبک بصره، صادرات کویت، صدر لیبی، سبک نیجریه پونا، سبک سعودی، موربان امارات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماری است. ونزوئلا را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنوای کنگو

نفت برنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید وست تگزاس اینترمدیت (WTI) در لحظه (چهارشنبه، ۲۴ آوریل) به همین ترتیب ۱۰۴.۹۵ دلار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۰۰.۷۳ دلار در هر بشکه تخفیف شدند.

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/