قیمت سکه؛ ۲۶ نوامبر ۱۴۰۱


قیمت سکه؛  26 نوامبر 1401

گزارش کردن واژگون شدن; قیمت سکه قبل از شروع رسمی بازار; امروز ۵ آبان ۱۴۰۱ میانگین عدد ۱۶ میلیون و ۳۵۴ هزار تومان است.

حباب ارز با افزایش چشمگیر نسبت به سال های اخیر روی یک میلیون و ۵۰۷ هزار تومان ایستاد.

تک نرخی شدن سکه نیز در بازار در گران ترین حالت خود با عدد ۱۶ میلیون و ۴۵۵ هزار تومان معامله شد.

اما سکه در بازار سهام رشد کرد. اما رشد آن چندان محسوس نبود.

پایان مقاله