قیمت طلا و سکه؛ ۲۸ سپتامبر ۱۴۰۱


به گزارش تانگر؛ هر اونس طلا امروز دوشنبه در بازار با ۰.۳۸ درصد کاهش ۲۸ شهریور با قیمت ۱۶۶۹۶۴ ساعتی تومان ساعت ۸:۳۰ معامله انجام شد.

قیمت طلا ۱۸عزیز ۱,۳۰۹,۲۰۰ تومان و طلا ۲۴ عزیز ۱,۷۴۵,۶۰۰ تومان معامله می شود.

قیمت سکه:

قیمت نقدی طرح جدید با قیمت ۱۴,۱۷۶,۶۶۶ تومان.

قیمت پول نیم بهار: ۷,۹۰۲,۷۷۷ تومان

قیمت ربع سکه بهار: ۴,۹۲۸,۲۳۵ تومان

سکه یک گرمی: ۲,۸۸۰,۷۱۴ تومان

پایان مقاله