لزوم محافظت از «استاندارد»


استاندارد، مسیری در توسعه تولید و ضابطه ای برای افزایش کیفیت کالا و ایجاد اطمینان در خریدار است، از اینرو اگر علامت استاندارد جعل شود و یا روی کالاهای بی کیفیت یا کم کیفیت بخورد، تبعات وخیمی برای تولید داخل در پی خواهد داشت.

دیدگاهتان را بنویسید