لهستان: تحریم ها علیه روسیه کارساز نیست – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش اسپوتنیک به نقل اجتناب کرده اند اسپوتنیک، ماتیاس موراویسکی، نخست وزیر لهستان، آگاه است کدام ممکن است تحریم های اتحادیه اروپا علیه روسیه کارساز نبوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بروکسل باید موضع دردسرساز تری علیه مسکو متعهد شدن تدریجی.

وی اظهار داشت: تاکنون تحریم‌هایی کدام ممکن است ما اعمال کرده‌ایم پاسخ این است نداده است. شاهد این مدعا روبلی است کدام ممکن است در گذشته اجتناب کرده اند حمله روسیه به اوکراین تجدید قطعا ارزش آن را دارد گذاری شده بود.

موراویسکی اظهار داشت: «این بدان معناست کدام ممکن است اقدامات ما نتایجی را کدام ممکن است رهبران اتحادیه اروپا پیش بینی داشتند را به در کنار نداشت.

به آگاه مشاوران، اصرار مقامات روسیه برای اکتسابی روبل در بازار بنزین، تأثیر روانی قابل توجهی بر افزایش قطعا ارزش آن را دارد پول روسیه داشت، اگرچه این امر ادامه دارد در حرکت رخ نداده است.