ماساژورهای پایتخت را دستگیر کنید
خلاصه اظهارات شاکی نشان می داد که شاکی برای دریافت آنلاین خدمات ماساژ با زن و مردی آشنا شده است. متهمان پس از ارائه خدمات و پرداخت هزینه خدمات ارائه شده، با فیلمبرداری و تهدید به انتشار فیلم از وی اخاذی کردند و مرد دیگری نیز که خود را مامور معرفی می کرد، مبالغ مختلفی را اخاذی می کرد.