ماه می ماه مرطوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید ژوئن ماه خوب و دنج مانسونی است!


پروفسور حسین اردکانی پیشکسوت هواشناسی کشورمان بارش از حداکثر باران را برای اردیبهشت ماه پیش سوراخ بینی کرد.

پروفسور حسین اردکانی پیشکسوت هواشناسی کشورمان بارش از حداکثر باران را برای اردیبهشت ماه پیش سوراخ بینی کرد.

به گزارش تسنیم. «پروفسور حسین اردکانی» پیشکسوت هواشناسی کشورمان در مقاله ای مختصر در حالی کدام ممکن است «منتظر بارش از حداکثر باران» در اردیبهشت بلند مدت است، نوشت:

راهپیمایی دیوانگان همراه خود تمام مشخصه هایش تحویل داد، فروردین ماه به سلامت تحویل داد، اما انشالله ماه پر برکتی باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آخر اجتناب کرده اند ۱۵ به همان اندازه ۲۰ خردادماه شاهد طوفان خوب و دنج موسمی باشیم. ملت.

مکان عمومی ورود به جوی در نیمکره شمالی نماد می دهد کدام ممکن است خوشبختانه {به دلیل} رطوبت بیش از حد محل پیوستن MJO را انتخاب کنید و انتخاب کنید رطوبت دریای سرخ کدام ممکن است همراه خود سیستم های جوی مدیترانه ای گفته می شود، ملت در اردیبهشت ماه بارندگی های شدیدی را تخصص خواهد کرد.

در واقع قبلا هم ردیابی کردم کدام ممکن است بهار امسال کمتر اجتناب کرده اند حد همان قدیمی اما بیشتر اجتناب کرده اند سال قبلی {خواهد بود} همراه خود این تمایز کدام ممکن است این بارندگی ها در اردیبهشت ماه همراه خود رگبار در کنار همراه خود رعد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انرژی الکتریکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مستعد ابتلا به تگرگ در کنار {خواهد بود}.

متأسفانه اگر گروه هواشناسی دانش از محسوس را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پایان کسب اطلاعات در مورد این پدیده حاضر نکند، ممکن است آسیب های زیادی به کشاورزان وارد تنبل، کما اینکه غافلگیری وسط پیش سوراخ بینی گروه در مواجهه همراه خود پدیده های مخرب جوی چندین بار تکرار شد.

امیدوارم در سال جدید وزارت راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی به لیست های مقام معظم مدیریت در خصوص {بهره وری} معامله با تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود چشم انداز اساسی بیش اجتناب کرده اند ۲۵۰۰ کارمند متخصص به گروه هواشناسی معامله با تنبل.

رژیم لاغری سریع