متن نامه بسیج دانشجویی به وزیر علوم چه بود؟


متن نامه بسیج دانشجویی به وزیر علوم چه بود؟

گزارش کردن واژگون شدن; در این نامه که از طرف جنبش دانشجویی شریف است با ذکر ناراحتی وی در نامه ای به وزیر علوم ضمن محکومیت حوادث روز گذشته خواستار برخورد شفاف و سازش ناپذیر بر اساس ضوابط و قوانین انضباطی حاکم بر دانشگاه شد..

بسیج دانشجویی شریف در نامه ای به وزیر علوم در خصوص حوادث روز گذشته در دانشگاه صنعتی شریف ضمن محکومیت آن خواستار برخورد شفاف و سازش ناپذیر بر اساس مقررات و قوانین انضباطی حاکم بر دانشگاه شد..

متن نامه به شرح زیر است؛

جناب آقای دکتر ذوالفیگل

وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری

چه یکشنبه ای ۱۰ مهر ۱۴۰۱ اتفاقی که در دانشگاه صنعتی شریف افتاد مجموعه ای از اتفاقات عمیقا تلخ و باورنکردنی بود که دانشگاه را بر سر دوراهی افراط گرایی و تخریب قرار داد. برگزاری جلسه خشن و بی شرمانه برخی از دانشجویان از یک سو و رفتار غیرمنطقی و ورود غیرمسئولانه نیروهای امنیتی به محیط دانشگاه از سوی دیگر، روز تلخ و سیاهی را برای دانشگاه شریف رقم زد. و صحنه های ناراحت کننده ای را در محیط دانشگاهی ایجاد کرد که به راحتی از خاطره دانشجویان و اساتید پاک نخواهد شد..

جناب وزیر محترم

حضور غیرقابل کنترل و رعب آور گروهی از نیروهای امنیتی در اطراف دانشگاه صنعتی شریف، صحنه های تأسف بار و نگران کننده ای را به وجود آورده است و بی شک این حضور بی دقت در شعله ور شدن آتش تنش در دانشگاه صنعتی شریف نقش داشته است. بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف، برخورد خشونت آمیز و قهری با دانشجویان را عمیقا و به شدت محکوم می کند و از شما انتظار دارد با قاطعیت از تکرار چنین حوادث تلخی در فضای دانشگاه شریف و سایر دانشگاه های کشور جلوگیری کنید. حداقل انتظاری که از شما داریم، جدای از تضمین پیشگیری از این گونه حوادث، دلجویی از دانشجویان و اساتید دانشگاه شریف و جبران خسارت هنگفت معنوی است که امروز به دانشگاه صنعتی شریف وارد شده است..

از سوی دیگر، رفتار وحشیانه و سردادن شعارهای بی ادبانه که حتی یک کلمه از آنها نمی تواند تکرار شود، دیدار جمعی از دانشجویان دانشگاه شریف در دهمین روز مهرماه را به صحنه ای شرم آور تبدیل کرد که باعث نشد. هر حسی. از ادب و فرهنگ اساتید و عموم، دانشجو نداشت و لکه ننگی بر صفحه تاریخ دانشگاه صنعتی شریف شد. خواهشمندیم قاطعانه برای ریشه یابی این رفتارهای غیرمنطقی در دانشگاه صنعتی شریف تلاش کنید. بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف با محکومیت این حادثه تلخ خواستار برخورد شفاف و سازش ناپذیر بر اساس مقررات و قوانین انضباطی حاکم بر دانشگاه و نه بر اساس رویه امنیتی و مصلحت اندیشی روزهای آخر با کسانی است که فضای مطالبه گری را ایجاد می کنند. در دانشگاه همینطور.آلوده میکنند.

السلام علی من الطبه الهادی

کپی به:

رئیس جمهور محترم

وزیر اطلاعات

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی

رئیس کمیسیون آموزش عالی مجلس

پایان مقاله