محفل انس همراه خود قرآن، یاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید یادآوری شهدای ماه مبارک رمضان در حرم مطهر رضوی در حسینیه فرهنجان مشهدمراسم ختم قرآن، یاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید یادآوری شهدای ماه مبارک رمضان، حرم مطهر رضوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهدای اصلانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دری در حسینیه فرهنجان مشهد برگزار شد.