محقق در سراسر جهان: انواع گورهای دسته جمعی داعش در عراق حیرت آور است
جنایات جنگی ارتکابی توسط داعش خرس خوب فرم ها بالا راه اندازی شده است. این اقدامات شخص خاص نیستند. به نظر می رسد مانند است فوق العاده این سیستم ریزی شده باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید وضعیت قبرها این واقعیت را تأیید می تدریجی کدام ممکن است همه عامل آرم می دهد کدام ممکن است رهبران برتر رتبه این گروه به طور همزمان حاوی هستند. تحولات.” آنها نیز انصافاًً اجتناب کرده اند نبرد آگاه بودند.

رژیم لاغری سریع