مخلوط کردن مس آذربایجان مطالبه کلی مردمان استان/ لزوم سوئیچ حساب های مس موسسه مالی سونگون به آذربایجان شرقی


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند تبریز، صابر برنیان ظهر در امروز در دیدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود مشاور مردمان ورزگان در مجلس شورای اسلامی، ضمن بازرسی بخش های مختلف این شهرستان به طور قابل توجهی بخش معدن تصدیق شد: حضور ثروتمندان. دارایی ها معدنی در فرزگان، شرایط اجباری برای رشد صنایع معدنی قلمرو با عرضه می شود.

وی همراه خود تاکید بر اهمیت تحمیل نمایندگی بی طرفانه مس در آذربایجان، افزود: پیگیری باور ورود به معدن در قلمرو در رشد مالی استان فوق العاده مهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارآمد است.

رئیس گروه صمت آذربایجان شرقی همراه خود خاص اینکه باید همراه خود رویکردی جدید برای محرومیت زدایی در قلمرو امتحان شده کنیم، تصریح کرد: در کارگروه معدن در ورزکان همراه خود متولی امر، مشکل ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتیازات {در این} اداره به صورت کارشناسی خواهد بود. مورد بازرسی قرار گرفت.

وی خاطرنشان کرد: همراه خود پتانسیل حال در قلمرو، در هدف تغییر ایمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایان دادن چالش های اقتصادی نیمه تمام، تحمیل شهر زیرین دستی تخصصی صنایع مس را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساماندهی حقوق دولتی اجتناب کرده اند مهمترین این سیستم های میل دار در قلمرو خواهیم بود. استان در فرزقان.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول توصیه شده دهید