مخلوط کردن نیروی کار برگزیده شده قرن آسیا ادعا شد/ ۲ ستاره پرافتخار ایران {در میان} بهتر از های گذشته تاریخیخبرورزشی –

 کنفدراسیون فوتبال آسیا نیروی کار برگزیده شده قرن این قاره را ادعا کرد. {در این} نیروی کار برگزیده شده شناسایی‌ علی دایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علی پروین اجتناب کرده اند ایران هم به توجه می آید.

در این مخلوط ژاپن، عربستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کره جنوبی هر کدام سه مشاور دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران هم ۲ مشاور دارد.

این مخلوط به رئوس مطالب زیر است: محمد الدعیا اجتناب کرده اند عربستان، یاشوکویو اوکدرا اجتناب کرده اند ژاپن، هونگ میونگ بو اجتناب کرده اند کره جنوبی، ماسامی ایهارا اجتناب کرده اند ژاپن، کازویوشی میورا اجتناب کرده اند ژاپن، علی پروین اجتناب کرده اند ایران، کیم‌ جو سونگ اجتناب کرده اند کره جنوبی، سعید العویران اجتناب کرده اند عربستان، علی دایی اجتناب کرده اند ایران، ماجد عبدالله اجتناب کرده اند عربستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بوم کئون چئا اجتناب کرده اند کره جنوبی.

رژیم لاغری سریع