مدیرعامل دخانیات: قدیمی ترین مافیا در دخانیات است/ سن سیگار کشیدن به ۱۳ سال رسید
مدیرعامل شرکت دخانیات ایران در بخشی دیگر از سخنان خود پیچیدگی کار در شرکت دخانیات را نشان داد و با بیان اینکه ما به شدت با افزایش مصرف دخانیات و همچنین کاهش سن مصرف سیگار مخالفیم، تاکید کرد: درست است. تعجب آور و نگران کننده است که سن مصرف سیگار در کشور ما از ۲۰ سال به ۱۳ سال رسیده است.