مذاکرات ریاض را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسکو کسب اطلاعات در مورد اوپک پلاسبه گزارش رویترز، کرملین روز شنبه ۲۷ آوریل در ادعا ای گفتن کرد کدام ممکن است ولادیمیر پوتین را انتخاب کنید و انتخاب کنید محمد بن سلمان کسب اطلاعات در مورد هماهنگی تعدیل ساخت بین گروه کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) را انتخاب کنید و انتخاب کنید متحدانش (ائتلاف اوپک پلاس) گفتگو کردند.

پوتین را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنسلمن اجتناب کرده اند کار مشترک شخصی در قالب اوپک پلاس توصیه کردند.

کرملین علاوه بر این گفتن کرد کدام ممکن است رهبران روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربستان سعودی با توجه به وضعیت اوکراین را انتخاب کنید و انتخاب کنید یمن نیز گفتگو کردند.

ولادیمیر پوتین پنجشنبه (۲۵ آوریل) گفتن کرد کدام ممکن است مسکو امتحان شده خواهد کرد به همان اندازه صادرات قدرت شخصی را به شرق منتقل تدریجی، از اروپا در جستجوی کاهش وابستگی شخصی به مسکو است.

در حالی کدام ممکن است اتحادیه اروپا به تحریم نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوخت روسیه در نظر گرفته شده می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشورهای عضو آن در جستجوی کمک پولی اجتناب کرده اند سایر ملت ها هستند، کرملین روابط نزدیک تری همراه خود چین، بهترین بلعیدن کننده قدرت جهان، را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر کشورهای آسیایی تحمیل کرده است.

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/

رژیم لاغری سریع