مشاور فرمانده سپاه: منافقین برای اعتراضات اخیر ایران ۲ سال برنامه ریزی کردند – پایگاه خبری مدرس


گزارش کردن پایگاه خبری مدرا; سردار حسین دخیحی با بیان اینکه حمله به نیروی انتظامی حمله به امنیت ملی است، گفت: خط قرمز ما امنیت مردم ایران است و امنیت این افراد در هر شرایطی باید حفظ شود.

مشاور فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: اغتشاشات اخیر حاصل دو سال برنامه ریزی منافقین است.

وی با اشاره به پیروزی بزرگ جهاد اسلامی بر رژیم غاصب صهیونیستی گفت: ما با آمریکا یعنی بزرگترین قدرت نظامی، اقتصادی، سیاسی و رسانه ای روبرو هستیم و جنگ را شروع نکردیم، بلکه دفاع می کنیم. سیستم ما و باورها

مشاور فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه امروز هرکس بخواهد علیه امنیت ملی ایران اقدام کند جواب می دهد، افزود: امروز گزینه نظامی از روی میز حذف شده و آن هم به دلیل اقتدار ماست. و مؤلفه اصلی اقتدار ما مردم هستند. در حالی که ایران در عرصه نظامی عوامل بازدارنده و استبدادی خود را دارد.