معافیت های سربازی جدید میاد؟ – پایگاه خبری معتدل


گزارش اتاق خبر مدرا; شهریار حیدری با اشاره به اینکه اعزام سربازان به خدمت سربازی مبنای قانونی دارد، تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران کشوری پهناور است که همسایگان و مرزهای زیادی دارد، بنابراین برای تامین امنیت کشور، سربازان؛ در این راستا، به عنوان کشوری که در حال حاضر در کشور به خدمت گرفته می شود، باید به این موضوع توجه شود. و ما به پرسنل نظامی نیاز داریم.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به اینکه در حوزه نظامی مشکلی نداریم، گفت: باید توجه داشت که بین ۳۰ تا ۴۰ درصد نیروی انسانی نیروهای مسلح تامین می شود. از طریق سربازان اگر خدمت سربازی را به طور کامل حذف کنیم یا معافیت های سربازی را بیش از حد افزایش دهیم، دست سربازان برای تامین نیروی کار خود و دفاع از کشور خالی می شود.

نماینده مردم قصرشیرین در شورای اسلامی ادامه داد: البته عده ای هم هستند که به هر دلیلی نمی توانند به خدمت سربازی بروند. به عنوان مثال ممکن است فردی قبل از ورود به سربازی یا در دوران دانشجویی ازدواج کرده و صاحب فرزند شده باشد. از طرفی اگر افراد با این شرایط به خدمت سربازی نروند باز هم با یک سری محدودیت های دولتی و خدمات عمومی مواجه خواهند شد.

وی تاکید کرد: بر این اساس باید مشمولان غایب سربازی تعیین شوند. از دولت و ستاد کل نیروهای مسلح خواسته ایم اصلاحیه قانون خدمت وظیفه عمومی را به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارائه کنند تا بررسی شود و چه چیزی برای غایبان مفید است. نظامی و زمین در دادگاه به تصویب مجلس خواهد رسید.

حیدری بیان کرد: معافیت های سربازی باید در اصلاح قانون خدمت وظیفه عمومی مشخص شود. همچنین باید مشخص شود که چه تعداد و به چه دلیلی معافیت های سربازی اعطا می شود تا وقفه ای در انجام وظایف نیروهای نظامی ایجاد نشود. با وجود این، غایبان نظامی باید وظایفی را تعیین کنند.