معده تمیز همراه خود مصرف کردن این میان تضمین ها در صبحانه!


معمولاً اجتناب کرده اند روی رفتار هر دو شاید {به دلیل} ضعیف وقت، {هر روز} صبحانه یکسانی می خوریم. نان نگاهی به مربا هر دو کروسان همراه خود اسپرسو صبحانه های بازو ساز هستند کدام ممکن است {هر روز} صبح در گذشته اجتناب کرده اند وارد شدن به حرکت کار هر دو دانشکده را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشکده می خوریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید صبحانه های خوش ذوق را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسانی هستند با این حال پرکالری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد از همه اضافه وزن کننده هستند!

نواندیش: معمولا اجتناب کرده اند روی رفتار هر دو شاید {به دلیل} ضعیف وقت {هر روز} صبحانه یکسانی می خوریم; نان نگاهی به مربا هر دو کروسان همراه خود اسپرسو صبحانه های بازو ساز هستند کدام ممکن است {هر روز} صبح در گذشته اجتناب کرده اند وارد شدن به حرکت کار هر دو دانشکده را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشکده می خوریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید صبحانه های خوش ذوق را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسانی هستند با این حال پرکالری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد از همه اضافه وزن کننده هستند!

گزارش زهرا حسین زاده اجتناب کرده اند سرویس بهداشت نواندیشسان کسب اطلاعات در مورد غذاهای مفید برای کاهش چربی معده نوشت: «اگر تصمیم گرفت به کاهش چربی معده هستید، صبحانه آغاز خوبی است. متعاقباً روز شخصی را همراه خود منصفانه صبحانه مفید آغاز کنید به همان اندازه وزن کم کنید، با این حال اجتناب کرده اند بین برداشتن چربی های معده نیز به بازی های قلبی خواستن دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها همراه خود رژیم غذایی امکان پذیر نخواهد بود.

شکم صاف با خوردن این میان وعده ها در صبحانه!

آووکادو

مصرف کردن منصفانه آووکادو ۲ بار در هفته بالقوه است به افزایش سلامت مرکز را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش خطر حمله قلبی کمک تنبل. با این حال در انواع اجتناب کرده اند تحقیق نیز نماد داده شده است کدام ممکن است خوردن آن باعث کاهش چند پوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید چربی احشایی تبدیل می شود.

نخود

نخود تأمین غنی پروتئین را انتخاب کنید و انتخاب کنید فیبر طبیعی است کدام ممکن است هر ۲ برای کاهش چند پوند مهم هستند. منصفانه وعده ۱۰۰ گرمی نخود شامل ۷ به همان اندازه ۸ خوب و دنج پروتئین را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۲۶ انرژی است. هوموس را همراه خود منصفانه تکه نان نگاهی به غلات مناسب کدام ممکن است کمتر از ۵ خوب و دنج پروتئین در هر پایین تر دارد (۱۳۱ انرژی) را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود موادی قابل مقایسه با گوجه فرنگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرکه بالزامیک هر دو همراه خود گوجه فرنگی، زیتون را انتخاب کنید و انتخاب کنید به سختی لیمو خواستن کنید.

چسبناک

چسبناک کوتاژ سرشار اجتناب کرده اند پروتئین را انتخاب کنید و انتخاب کنید شامل کازئین است. پروتئین به عضله سازی {کمک می کند}. بسیاری از اینها چسبناک شامل انرژی نسبتا به سختی است. منصفانه وعده ۱۰۰ گرمی شامل ۱۱.۳ خوب و دنج پروتئین را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها ۱۶۰ انرژی است. می توانید سبک شور آن را همراه خود عسل را انتخاب کنید و انتخاب کنید میوه هایی قابل مقایسه با هلو هر دو توت مخلوط کردن کنید هر دو همراه خود مقداری جو هر دو گرانول بیشترین استفاده را ببرید.

لوبیا شامل پروتئین طبیعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فیبر است کدام ممکن است هر ۲ برای کاهش چند پوند مفید هستند. به طور معمول، گنجاندن حبوبات در رژیم غذایی بالقوه است به تعادل مرحله قند خون کمک تنبل (را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل خواستن به قند را اجتناب کرده اند بین ببرد). نصف قوطی لوبیا صورتی شامل ۱۰ خوب و دنج پروتئین را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساده ۱۶۰ انرژی است، با این حال مراقب میزان قند حال در کنسرو لوبیا در فروشگاه مواد غذایی باشید. به سراغ غذاهای کنسرو شده همراه خود قند کم بروید هر دو در بهتر از حالت، خودتان آنها را {در خانه} بپزید.

کوینو

برای تامین کربوهیدرات ها در صبح، کینوا بخورید. کینوا تأمین کاملی اجتناب کرده اند پروتئین است را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به دلیل} فوایدی کدام ممکن است دارد، توسط گروه ملل شناخته شده به عنوان منصفانه “ابر وعده های غذایی” توضیح دادن شده است: سرشار اجتناب کرده اند فیبر غذایی، فسفر، منیزیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید آهن. کینوا سرشار اجتناب کرده اند فیبر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوردن آن ممکن است به کاهش چند پوند کمک تنبل. علاوه بر این دارای شاخص گلیسمی زیرین است، به این تکنیک کدام ممکن است مرحله قند خون را افزایش نمی دهد.

رژیم لاغری سریع