ملیت دومین مهاجم خارجی مد نظر پرسپولیس مشخص شد


به نظر می رسد پرسپولیس پس از جذب کاسیانو به دنبال یک مهاجم خارجی دیگر است.

به نظر می رسد پرسپولیس پس از جذب کاسیانو به دنبال یک مهاجم خارجی دیگر است.

گزارش اندیشه هایشکانال تلگرامی آلفا مدعی شد که ملیت دومین مهاجم خارجی مورد نظر قرمزها مکزیکی است.