مهمترین شایعات شهریور ۱۴۰۰; اجتناب کرده اند ترفند فتوشاپ در سراسر جهان گرفته به همان اندازه تزریق واکسن برای چندین نفر


خبرگزاری فارس بسیار قدرتمند شایعات، تحریف ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترفندهای جامعه های تلویزیون ماهواره ای برای کامپیوتر ای فارسی زبان، مشتریان معاند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مخالفان انقلاب خوب سال قبلی را بازخوانی می تدریجی. در همین جا شایعات بی نظیر چاپ شده شده در سپتامبر ۱۴۰۰ است:

* مسابقات همراه خود عکسها فتوشاپی خوب قاتل

یکی اجتناب کرده اند مهمترین شایعاتی کدام ممکن است در شهریور ماه سال قبلی چاپ شده شد درمورد به فتوشاپ در سراسر جهان ایرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید صفحه توئیتر اسرائیلی به زبان فارسی بود.

* پیش کالا واکسن های خانه

با این حال شایعات با توجه به واکسن کرونا در فینال ماه خوب و دنج سال جدید بود. یکی اجتناب کرده اند این خبرها درمورد به کالا واکسن های خانه بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در آن نقطه رئیس گروه وعده های غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارو ذکر شد: اطلاعات چاپ شده شده مبنی بر پیش کسب واکسن اجتناب کرده اند نمایندگی های تولیدکننده واکسن خانه تحت هیچ شرایطی صحت ندارد؛ چرا کدام ممکن است این خبرها اجتناب کرده اند سوی گروه وعده های غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارو چاپ شده شده است. پیش کسب حتی به ریال هم انجام نمی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید این خبر جامد مورد تایید گروه وعده های غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارو نیست.

* واکسن فیض را همراه خود استفاده اجتناب کرده اند فتوشاپ نابود کنید!

در شبیه به ماه برخی اجتناب کرده اند مشتریان به دروغ مدعی شدند کدام ممکن است سرپرست روابط کلی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) کشتن تعداد انگشت شماری هزار ایرانی به تماس گرفتن نظام ارزشش را دارد، در حالی کدام ممکن است در شبیه به زمان به نظر می رسد کدام ممکن است اینها مشتریان اجتناب کرده اند خوب صفحه جامد استناد کردند. ممکن است همین جا بودم)

* ووهان سینوفارم در ایران تزریق شد!

بهانه هایی کدام ممکن است حتی شنیده ها عکس با توجه به این واکسن به راه انداخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید انگیزه افزایش ده برابری نابودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میرهای عروق کرونر در ایران، استفاده اجتناب کرده اند واکسن بودجه قیمت زبان چینی سینوفارم بود. آنها اعلام کردن می کنند کدام ممکن است واکسن ووهان سینوفارما (کدام ممکن است مجوزهای اجباری را نداشت) {به دلیل} قیمت ارزان تر اجتناب کرده اند واکسن پکن سینوفارما وارد کرده است (همین جا بیاموزید).

* برکت کارمندان واکسن زبان چینی

در شهریورماه سال قبلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پی شنیده ها سازی علیه واکسن برکت ایران، برخی مدعی شدند کدام ممکن است مدیران را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارمندان برکت را همراه خود سینوفارم واکسینه کرده اند، در حالی کدام ممکن است سرپرست روابط کلی بیت المقدس امام خمینی(ره) اجتناب کرده اند ابتدا این شنیده ها را تکذیب کرد. ساعت (همین جا بیاموزید).

خوب دوز اجتناب کرده اند واکسن به یک زن و شوهر نفر تزریق تبدیل می شود

شنیده ها تولید دیگری با توجه به واکسن کرونا اینجا است کدام ممکن است برخی مدعی شدند در برخی اجتناب کرده اند امکانات واکسیناسیون به ۲ نفر {به دلیل} نداشتن دوز واکسن تزریق شده است، در حالی کدام ممکن است دوست ندارم تصور رایج در هر ویال (ظروف شیشه ای برای نگهداری مایعات پزشکی) چندین دوز موجود است. به نوع واکسن شناخته شده به عنوان مثال، هنگام نوشتن ۱۰ دوز روی خوب ویال، دلالت بر آن دارد به ۱۰ نفر باید هر {کدام یک} دوز تزریق شود (همین جا).

بعد از همه خبرگزاری فارس در شهریور ۱۴۰۰ به بازرسی برخی اجتناب کرده اند این شایعات ضد واکسن پرداخته است (همین جا بیاموزید).

* انتصاب مرد نمکی شناخته شده به عنوان مشاور وزیر بهداشت در مقامات سیزدهم.

برخی رسانه ها مبنی بر انواع فرزند وزیر بهداشت سیزدهم شناخته شده به عنوان مشاور شخصی اجتناب کرده اند سوی وزیر بهداشت سیزدهم شنیده تبدیل می شود کدام ممکن است نادرست را انتخاب کنید و انتخاب کنید توهم نامی دارد (همین جا).

شنیده ها نابودی متهم زیر شکنجه در آذربایجان غربی، دروغ با توجه به تخریب مزار شهدای گمنام در تهران، شنیده ها روزنامه شرق مبنی بر عدم حاضر مدل به مادران اطلاعات آموزان (همین جا). شایعات این ماه

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول هدایت دهید