میدان نفتی لیبی {به دلیل} بن بست سیاسی بسته شدبه گزارش بلومبرگ، خوب تأمین آگاه گفتن کرد کدام ممکن است ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید صادرات نفت میدان ال فیل لیبی پس اجتناب کرده اند تجمع معترضان {در این} قلمرو متوقف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تظاهرکنندگان آرزو کرد برکناری عبدالحمید دبی نخست وزیر این ملت هستند.

تعطیلی میدان غربی کدام ممکن است حدود ۶۵ هزار بشکه در روز نفت نپخته ساخت می تدریجی، فینال مورد اجتناب کرده اند خوب سری ناآرامی هایی است کدام ممکن است صنعت نفت این ملت عضو صادرکننده نفت (اوپک) را در بحبوحه تحریک کردن فاجعه سیاسی خرس تاثیر قرار داده است.

بر مقدمه داده‌های ترکیبی‌آوری‌شده توسط بلومبرگ، ساخت نفت نپخته لیبی در سال جاری کمی بیش اجتناب کرده اند خوب میلیون بشکه در روز بود کدام ممکن است نسبت به سال ۲۰۲۱ (همراه خود ساخت حدود ۱.۲ میلیون بشکه در روز) کمتر است. این کاهش زیان‌های تعدادی از میلیون دلاری را به این ملت تحمیل می‌تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در روزی اتفاق می‌افتد کدام ممکن است نفت نپخته برنت در پی حمله روسیه به اوکراین {به دلیل} در دسترس بودن محدود دسترس در بازار جهانی نفت، به بالای ۱۱۰ دلار در هر بشکه رسیده است.

این فیل در نزدیکی میدان شراره، بهترین میدان لیبی قرار دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نفت آن معمولا اجتناب کرده اند طریق پایانه های زاویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملیتا حمل تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاص نیست کدام ممکن است خواه یا نه محموله های این ۲ پایانه کدام ممکن است هر ۲ دارای ذخایر نفتی هستند، مقیاس را کاهش می دهد هر دو خیر.

در اوایل ماه جاری، نمایندگان خلیفه حفتر، فرمانده شورشیان در شرق لیبی، کمیته نیروی دریایی سراسری را برای ضمانت اجتناب کرده اند شومینه بس انصراف کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتن کردند کدام ممکن است حفتر باید صادرات نفت را متوقف تدریجی.

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/

رژیم لاغری سریع