میزان افزایش وزن برای مادران باردار


تغذیه صحیح از ارکان زندگی سالم به تعداد می رود و در برخی از دوران زندگی از بیشتر افزایش یافته است. یکی از حساس ترین و مهم ترین دوران زندگی یک زن ، دوران بارداری است ؛ زیرا غذاهای مصرفی باید هم زمان ، نیاز مادر و جنین را تامین کند. آیا می توانید در دوران بارداری مناسب باشید و آن را در محدوده صحیح حفظ کنید ، موضوع مهمی است که زنان باید به آن توجه ویژه داشته باشند. کنترل و تحت نظر قرار دادن وزن گیری در طول بارداری و تلاش در نگاه داشتن آن در وضعیت مناسب نقش مهمی در سلامت جنین داشته باشید. م مختلفلفه های مختلف در سلامت مادر و جنین دخالت دارند که یکی از این ماده ، تغذیه مناسب در این دوران است. در شکل که تغذیه مادر باردار در دوران بارداری مناسب باشد ، افزایش وزن روند مطلوبی خواهد داشت. وزن گیری ناکافی با کاهش رشد و تولد زودرس جنین ارتباط مستقیم دارد. نقص لوله عصبی در نوزادان مادران چاق بیشتر دیده می شود. مادر باردار در هر شرایط تغذیه ای که شما (کم وزن ، طبیعی ، اضافه وزن و یا چاق) باید افزایش وزن مناسبی داشته باشید. در اين ميان ، افزايش وزن مادر در دوران بارداري از شاخص هاي معتبر كنترل وضعيت تغذيه است. با توجه به مطالعات انجام شده ، ميزان افزايش وزن توصيه شده در چند دهه اخير تغييرات قابل توجه بوده است. اما بعد از مطالعات صورت خاص مشخص شده است که افزایش وزن بارداری نمی تواند برای تمام زنان زنان یکسان باشد ، به منظور درمان افزایش وزن باردار بر اساس شاخص توده بدن (شاخص توده بدنی یا BMI) پیشنهاد شد كرد كه افزايش وزن 18-12.5 ، 16-11.5 ، 11.5-7و كمتر از 7 كيلوگرم به ترتيب براي زنان لاغر ، طبيعي ، داراي اضافه وزن و چاق كردن صورت گيرد دارد.

جدول میزان افزایش وزن برای مادران باردار افزایش 19 سال در بارداری تک قلویی نمای نمای توده بدنی قبل از بارداری

BMI قبل از بارداری kg/m2 (وضعیت تغذیه)

محدوده مجاز افزایش وزن (کیلوگرم)

افزایش وزن از ابتدای 13 بارداری به بعد (کیلوگرم/هفته)

<18.5 (کم وزن) 12.5-18 0.5
18.5-24.9 (طبیعی) 11.5-16 0.4
25-29.9 (اضافه وزن) 7-11.5 0.3

30≤ (چاق)

7-9 0.2

الگوی وزن گیری مهم است. افزایش وزن باید تدریجی باشد. این افزایش وزن به طور متوسط ​​طی سه ماهه دو و سوم در مادر کم وزن 0.5 کیلوگرم ، مادرانی که وزن طبیعی دارند 0.4 کیلوگرم ، مادرانی که دارای وزن اضافی هستند 0.3 کیلوگرم و مادران 0.2 کیلوگرم در هفته می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید