نحوه استفاده از ویژگی های برنامه Premiumمروری بر 3 مزیت اصلی MyFitnessPal Premium – بینش عمیق تر ، سفارشی سازی و برنامه ها – به علاوه نگاهی به ویژگی ها.

پست نحوه استفاده از ویژگی های برنامه ممتاز اولین بار در وبلاگ MyFitnessPal ظاهر شد.

دیدگاهتان را بنویسید