نحوه ردیابی کربوهیدراتهای خالص با استفاده از حالت کربوهیدرات خالصپیگیری کربوهیدرات ها؟ نحوه ردیابی و مشاهده کربوهیدرات ها در MyFitnessPal را با تنظیم حالت Carbs Net ما سفارشی کنید.

پست نحوه ردیابی کربوهیدرات های خالص با استفاده از حالت کربوهیدرات خالص اولین بار در وبلاگ MyFitnessPal ظاهر شد.

دیدگاهتان را بنویسید