نفت از میتوند به عنوان پتروپالایشگاه پس زاد جاده ویژه بخش بازدید کردبه گذرش خبر نگار شانا، نمایندگان در نشات علناً امروز (یکشنبه، اسفندماه پانزدهم) مجلس شورای اسلامی در گریان برسی بخش حزینه های لایه ها بودجا سالال ۱۴۰۱ هر کوشور، با بند (i) آن را می بینید.

بند (۱) بصیرت (۱) یک ماده قانون عمیده است: وزارت نفت استعاره ای از حمایت از قانون و همچنین گسترش صنایع مواد اولیه نفت و گازرسانی است. بهره مندی از حمایت قانون و سیاست های اساسی حقوقی آن سقف ۲۰ روز نظارت به رویدادهای نفت خام پتروپالیشگاه با زرفیت ۳۰۰ هزار در شکه در روز نسبت داده شد که به تولید مواد با استفاده از پتروشیمی و سوخت به عنوان هدایت شد. محل منابع داخلی (با حمایت پشت بام طیین شاده) با مشارکت در خارج از بخش خیمند البحر پمانکران پا.

تدوین قرائت جامع و پیش نویس تصحیح، مشاوره، اقتصاد، حقوق، دین، الزام، قانون، خط مشی، قانون، سیاست، قانون اساسی، اصلاحات و الحاق بعدی و وزارت از کارمندی با آن و استانداری محروم شد. مانند.

نمایندگان همچانین در ضمیمه بند ۶ جایز است دمیدن خورک با موضوع قانون یادشاه راخا دارایی برای وقایع (تصویب اساسی) در وزارت نیت جایز است.

مدیریت منابعم به عنوان صندوق توسعه پر سهام و همچنین صادرات سنگ معدن نفت و پول گاز را بهسورت انتقال پول من دریفت مای کیند استعاره از نقل و انتقال عالی یدشاه را با عنوان تسهیلات پرداخت منابع بیمه منابع نیاز، مقصود، تحریدی، تارپاها، پاآ،،،،،،، . ترحهای موضوع قانون یادشه جزء (۱) زمان عملیات آگری طرحی پتروپالایشگاهی مشمول حکومت میکند.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/