نمایشگاه تمبرهای نوروزی در مناطق نفت خیز جنوب برپا شدبه گزارش شانا به نقل اجتناب کرده اند نمایندگی سراسری مناطق نفت خیز جنوب، این نمایشگاه همراه خود حمایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشارکت نمایندگی سراسری پست جمهوری اسلامی ایران، موزه ارتباطات، نمایندگی سراسری مناطق نفت خیز جنوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید ستاد اجرایی ارائه دهندگان مسافرتی خوزستان در جهان مجتمع زیبایی شناختی ورزشی امام رضا(ع) اهواز اجتناب کرده اند گذشته تاریخی ۱۵ لغایت ۱۲ فروردین ۱۴۰۱ اجتناب کرده اند ساعت ۱۸ الی ۲۱ پذیرای عموم علاقمندان می باشد.

مراسم افتتاحیه این نمایشگاه عصر روز شنبه ۵ فروردین ماه همراه خود حضور مدیران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولان نمایندگی پست، میراث زیبایی شناختی، گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع دستی، نمایندگی سراسری مناطق نفت خیز جنوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید جمعی اجتناب کرده اند علاقمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاقمندان برگزار شد. سازندگان تعطیلات.

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/