نوستالژی دهه ۷۰ و مبارزه امروز طبقه متوسط ​​برای بقا
«همشهری» بیش از آنکه یادآور «جامعه» و «سلام» دهه ۷۰ باشد، به خاطر نام غلامحسین کرباسچی و خاطره روزنامه همشهری، نوستالژی دهه ۷۰ را با خود به همراه دارد. در آن دهه، طبقه متوسط ​​زنده و فعال بود و به اندازه اکنون برای بقا تلاش نمی کرد. علاوه بر روزنامه ها، دهه ۱۹۷۰ را می توان به عنوان “ساعت شاد” توصیف کرد. دهه ای که سال های خوب و بد داشت. یک روز تمجید و روز دیگر سرزنش شدند و این درگیری در همه زمینه ها بود.