نوید جدید درباره زمان اجرای طرح ارزشیابی معلمان


سخنگوی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه طرح ارزشیابی یکی از عوامل تغییر است که در سند اساسی مدنظر قرار گرفت اما اجرایی نشد، گفت: فردا آخرین جلسه دستورالعمل طرح ارزشیابی است و این طرح انجام می شود. جشن گرفت. از این هفته و هفته آینده انجام می شود.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه طرح ارزشیابی یکی از عوامل تغییر است که در سند اساسی مدنظر قرار گرفت اما اجرایی نشد، گفت: فردا آخرین جلسه دستورالعمل طرح ارزشیابی است و این طرح انجام می شود. جشن گرفت. از این هفته و هفته آینده انجام می شود.

به گزارش فارس، صادق ستاری فرد، سخنگوی وزارت آموزش و پرورش عصر امروز در مراسم افتتاحیه مسابقات ورزشی فرهنگیان در اصفهان اظهار داشت: خوشحالم که این مسابقات پس از ۱۴ سال احیا شده و شاهد بودیم که این مورد. نتیجه حمایت مستقیم وزیر آموزش و پرورش بود.

وی با تقدیر از برگزاری این مسابقات در اصفهان گفت: این مسابقات باعث نشاط و شادابی جامعه فرهنگی می شود، مهمترین سرمایه هر کشوری نیروی انسانی است که می تواند زمینه ساز پیشرفت کشور در همه عرصه های سیاسی، اقتصادی و به ویژه باشد. . زمینه های آموزشی .

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه معلم مهمترین رکن تحول کشور است، ادامه داد: معلم محور تحول در سند بنیادین تحول بنیادین آموزش و پرورش و در نتیجه شاداب است. معلم می تواند محرک علمی و ادبی باشد.

ستاری فرد با بیان اینکه مسابقات فرهنگی ورزشی را در سطوح مختلف آغاز کرده ایم و راه زیادی در پیش داریم، تصریح کرد: این مسابقات موتور محرکه ورزش دانش آموزی است زیرا هر چه در حوزه ورزش فرهنگی سرمایه گذاری کنیم به ورزش دانش آموزی نیز سرایت می کند. . همچنین ورزشکارانی که به مرحله کشوری راه یافته اند می توانند سفیران ورزش دانش آموزی باشند.

وی با یادآوری اینکه در حال برنامه ریزی طرح «هر معلم یک مربی ورزشی است»، گفت: هر معلمی می تواند یک مربی ورزش دانش آموز و یک جوینده با استعداد باشد.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش بیان کرد: در سال تحصیلی نیز به دنبال سامانه ورزشی فرهنگیان هستیم تا بتوانیم شور و نشاطی را که باعث تغییر و تقویت مسابقات دانش آموزی می شود، دنبال کنیم، البته در کنار برگزاری مسابقات ورزشی، مسابقات آموزشی. و همچنین مسائل فرهنگی را در بر می گیرد. هدف ما این است.

ستاری فرد در خصوص طرح ارزشیابی معلمان با بیان اینکه صدای شما را در این زمینه شنیدم، اظهار داشت: از سال ۱۳۸۳ موضوع ارزشیابی مورد توجه قرار گرفت، اما به هر دلیلی تا زمانی که در برنامه های تبلیغاتی ریاست جمهوری مطرح نشد، اجرایی نشد. یک حق فرهنگی گذاشته شد.

وی با بیان اینکه طرح رتبه بندی یکی از عوامل تغییر است که در سند اساسی در نظر گرفته شده است، اما اجرایی نشده است، این هفته و هفته آینده اجرایی می شود، اظهار کرد:

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش تاکید کرد: هماهنگی های لازم با سازمان برنامه و بودجه انجام شده و تمامی نیازمندی های فرهنگیان در حوزه رتبه بندی بلافاصله پرداخت می شود.