هشدار به شرکت هواپیمایی آتا به دلیل گران فروشی
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری در پایان از مسافران خواست در صورت عدم دریافت وجه به سازمان هواپیمایی کشوری اطلاع دهند و مدارک خود را در سامانه حقوق مسافر پورتال این سازمان به نشانی www.caa.gov.ir بارگذاری کنند تا می توان منابع لازم را در این زمینه انجام داد. اقدام خواهد شد.