هشدار دوم دولت به سازمان‌های بهداشتی: گواهی‌های پزشکی ویزای پزشکی اتباع خارجی را جعل نکنید
در صورتی که آژانس های مسافرتی مرتکب تخلفاتی از قبیل فروش ویزا و عدم نظارت معقول تردد یا عدم اطلاع از ورود و خروج بیمار و همراه بیمار، ارائه مدارک پزشکی نامعتبر، ارائه مدارک نامعتبر یا جعلی از مراکز درمانی و غیره شوند. به عنوان هشدار عمل می کند، منجر به تعلیق و لغو گواهی یا مجوز می شود.