هشدار وزارت بهداشت/ پیک جدید کرونا – پایگاه خبری مدارا


سعید کریمی در ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار بهداشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید معامله با خبرگزاری دانش آموز، دانستن درباره وضعیت کرونا را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیمارستان ها ذکر شد: شرایط برای کرونا بیشتر شده است. در واقع همراه خود ملاحظه به سفر نوروزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سفرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازدیدهای صورت گرفته، انواع مراجعه کنندگان سرپایی به بیمارستان ها یک مدت کوتاه افزایش کشف شد. متعاقباً در ۲۹ اسفند انواع مبتلایان سرپایی به بیمارستان ها حدود ۱۰۰۰۰ نفر بود با این حال بلافاصله بین ۱۷۰۰۰ به همان اندازه ۱۸۰۰۰ نفر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع مبتلایان سرپایی را افزایش داده ایم.
موج از حداکثر هاله در جاری حاضر غیرمنتظره است

وی افزود: خوشبختانه میزان بستری شدن در بیمارستان افزایش چندانی نداشته است. نرخ بستری شدن در بیمارستان، پذیرش در بخش مراقبت های ویژه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نرخ نابودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میر کاهش یافته است است. از ما همراه خود موج زشت Omicron شکاف داریم. در عین جاری، همراه خود ملاحظه به شرایط حال، در جاری حاضر پیش بینی موج فاجعه بار عکس را نداریم. گرچه که افزایش علاقه مند به داریم. در واقع همه اینها به شرطی است که مهاجم عکس وجود نداشته باشد. {در این} صورت برای دو نفر به همان اندازه ۳ ماه بلند مدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه ابتدای تابستان پیش سوراخ بینی تبدیل می شود که به نظر می رسد مانند است در اردیبهشت شاهد افزایش علاقه مند به باشیم، با این حال به آگاه کمیته آموزشی، موج فاجعه بار بعید است.

کریمی همراه خود خاص اینکه بر مقدمه پیش سوراخ بینی ها در صورت عدم وجود کرنش جدید فعلا پیک عکس نخواهیم داشت با این حال {به دلیل} رعایت نکردن افزایش علاقه مند به شاهد هستیم، ذکر شد: این پیش سوراخ بینی ها بر مقدمه اطلاعاتی است {که داریم}. حالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر تنظیم نکند.»

معاون وزیر بهداشت تاکید کرد: افراد نوبت سوم واکسن کرونا را تزریق کنند. از فوق العاده کارآمد است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در عین جاری پروتکل های بهداشتی را رعایت می تدریجی.
بدهی هشت ماهه تامین اجتماعی به بیمارستان های وزارت بهداشت

وی دانستن درباره وضعیت درآمدی بیمارستان ها نیز ذکر شد: صحبت اجتناب کرده اند درآمد بیمارستان ها در موج پنجم از نزدیک کاهش یافته است است. از در آن موج تمرینات انتخابی، بیمارستان ها تعطیل شدند. سعی کردیم شرایط بیمارستانی را در موج میکرونی مدیریت کنیم. با این حال {به دلیل} کرونا قرار نیست تمام ارائه دهندگان بیمارستانی مختص کرونا باشد، بقیه ارائه دهندگان تعطیل می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد به بیماری‌های تولید دیگری مبتلا می‌شوند. در موج ششم توانستیم شرایط را مدیریت کنیم، در عین جاری مبتلایان کرونری به طور مناسب پذیرفته شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارائه دهندگان حاضر شد، در عین جاری تشک، دارو را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارائه دهندگان مبتلایان عروق کرونر را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این انتخابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیرانتخابی وجود داشت. . فرآیند های انتخابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پذیرش در بیمارستان، علاوه بر این خوب اتاق اورژانس موجود است.

کریمی یکپارچه داد: در واقع اجتناب کرده اند آنجایی که افراد در روزهای سر کرونا به همان اندازه حدودی اجتناب کرده اند اطراف بیمارستان می ترسیدند، درآمد اختصاص یافته به بیمارستان ها کماکان رو به کاهش بود، با این حال به ابعاد موج پنجم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در گذشته اجتناب کرده اند آن نبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرایط به خوبی وجود داشت. یک مدت کوتاه افزایش می یابند.” امیدواریم بخشی اجتناب کرده اند شرایط همراه خود افزایش تعرفه پزشکی جبران شود. در عین جاری ما در تنگنای پولی شدیدی قرار داریم. درآمد بی نظیر بیمارستان ها درمورد به درآمد شخصی است که بیمه ها باید بپردازند با این حال متاسفانه تامین اجتماعی حدود ۸۰۰۰ میلیارد تومان به بیمارستان ها بدهکار است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادامه دارد تیز کردن نشده است. یعنی حدود هفت به همان اندازه هشت ماه است که ارزش های بیمارستان را تیز کردن نکرده است.