همراه خود محوریت رئیس جمهور اجتناب کرده اند مودیان خوشنام را انتخاب کنید و انتخاب کنید آگاه حمایت می کنیم


خاندوزی

تهران (پانا) – وزیر امور مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی در سخنانی در اجلاس سراسری مدیران گروه امور مالیاتی اجتناب کرده اند تقاضا رئیس جمهور برای ابلاغ پیام شخصی در خصوص حمایت اجتناب کرده اند مودیان عاقل خبر داد.

به گزارش روابط نهایی وزارت امور مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی، سید احسان خاندوزی طی پیامی به رئیس گروه امور مالیاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیران کل مناطق این گروه {به دلیل} انجام ارزنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید انگیزشی در انجام مصوبات را انتخاب کنید و انتخاب کنید وظایف قانونی {در این} میانه تبریک اظهار داشت. اجتناب کرده اند سال ۱۴۰۰ همراه خود وجود مشکلات فراوان در مسیر درست مالیاتی، سطانی ابراز امیدواری کرد کدام ممکن است همراه خود اضافه شدن «کارکردهای ویژه» جدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید قالب‌های تحولی کدام ممکن است رئیس جدید گروه امور مالیاتی در تذکر دارد، شاهد افزایش کیفی انجام شخصی در سال جاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید سال های بلند مدت.

وی همراه خود ردیابی به ۲ عبارت کلیدی در افکار شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات سیزدهم یعنی حرکت {به سمت} هوشمندی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدالت در نظام مالیاتی، اظهار داشت: اگر نظام مالیاتی ما توانمند باشد، تمام نیازها «به سختی» را برآورده خواهد کرد. مجلس را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات.» مهارت اخذ مالیات مرتب را انتخاب کنید و انتخاب کنید عادلانه، بی‌تردید چه اجتناب کرده اند تذکر نیازها پوشش‌های کلان ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه در ارجاع به فعالان مالی به‌طور عمومی همراه خود نیازها شخصی فضا دارد.

قندوزی اظهار داشت: ارتباط را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقناع دقیق فعالان مالی موجب ارتقای اطاعت آنان اجتناب کرده اند قوانین را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش ناپایدار مالیاتی تبدیل می شود.

متاسفانه ادامه دارد همراه خود مالیات خوب فضا داریم

وزیر اقتصاد همراه خود ردیابی به اینکه مالیات خوب همواره در اصل کار {بوده است}، اظهار داشت: تمامی اسناد اولین {در این} زمینه اعم اجتناب کرده اند این سیستم های ۵ ساله، سند دگردیسی مالیاتی، این سیستم های گفتن شده اجتناب کرده اند سوی وزرای اقتصاد، روسای جمهور سابق را انتخاب کنید و انتخاب کنید… .، در همه زمان ها پر بوده اند.» این تعابیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید رازها، با این حال متاسفانه ادامه دارد به همان اندازه باور این نیازها را انتخاب کنید و انتخاب کنید درخواست شده است ها فضا داریم.

وی همراه خود تاکید بر تسریع هوشمندی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدالت در اخذ مالیات، اظهار داشت: گروه به طور قابل توجهی نخبگان پیش بینی اصلاحات را همراه خود سرعت فوق العاده بالایی دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما باید شخصی را همراه خود این انتظارات وفق دهیم.

حتی وقتی نسبت به ۲ هر دو ۵ سال در گذشته خیلی بیشتر حرکت کنیم، اگر نتوانیم همراه خود انتظارات گروه همسو شویم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتوانیم هدف شخصی اجتناب کرده اند اصلاح را به زبان گروه تفسیر کنیم، قابل دستیابی است این تصمیم باقی مانده باشد. “خوندوزی اظهار داشت. امتحان شده های ما.”

وی تاکید کرد: همکاران در گروه امور مالیاتی باید امتحان شده کنند به همان اندازه اجتناب کرده اند جایگزین تحمیل شده برای دگردیسی سازمانی، اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرایی کدام ممکن است همراه خود کمک مقامات جدید تحمیل شد، استفاده کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقاضا ممکن است اجتناب کرده اند رئیس گروه این تحول است. معیارهای خاصی را تصمیم گیری کنیم به همان اندازه بتوانیم انجام مدیران جهان را تعیین مقدار کنیم.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: رویه ها باید به گونه ای باشد کدام ممکن است انجام مدیران مالیاتی در استانداری ها را بر مقدمه اندازه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضوابط اصلاح سبک تذکر وزارت اقتصاد بسنجیم.

حاضر گزارش اجتناب کرده اند انجام استانداری های مختلف

وی نیازمند حاضر گزارشی بر مقدمه ضوابط تحولی کدام ممکن است رئیس گروه امور مالیاتی در جاری بازرسی انجام استانداری‌های مختلف است، اظهار داشت: ما نیز آسانسور را انتخاب کنید و انتخاب کنید شناخت اجتناب کرده اند مدیران را تحمیل می‌کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو شاید بر مقدمه این انجام در مدیریت بازنگری خواهیم کرد. در صورت لزوم اجتناب کرده اند انجام دوستان همراه خود توانایی حفاظت خواهیم کرد.”

وی خطاب به مدیران مالیاتی {در سراسر} ملت اظهار داشت: “کنترل کنید، اگر به سمتی بروید کدام ممکن است این اداره به آن است به نظر می رسید می تنبل، در واقع اجتناب کرده اند حمایت درست ما برخوردار خواهید شد.”

خندوزی در بخشی تولید دیگری اجتناب کرده اند سخنان شخصی اظهار داشت: قبلا در جلساتی اجتناب کرده اند دوستانم پرس و جو کرده ام. فرآیندهایی را دنبال کنید کدام ممکن است به ما امکان می‌دهد غیر از اجتناب اجتناب کرده اند عالی موضوع خاص ناپایدار مالیاتی، در سطح اول همراه خود کاهش ناپایدار مالیاتی مقابله کنیم.

وزیر اقتصاد یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند مواردی را کدام ممکن است می‌خواهم مطرح تنبل اینجا است کدام ممکن است موضوعاتی را کدام ممکن است مدت‌ها معطل مانده بود، ببندیم، از خوشایند نیست کدام ممکن است همراه خود این کمیت اجتناب کرده اند معوقات مواجه شویم.

وضعیت معوقات مالیاتی باید در گذشته اجتناب کرده اند سال ۱۳۹۹ در سال جاری منقضی شود

خاندوزی دلیل داد: «بعد از همه این بدان معنا نیست کدام ممکن است ما استاندارد تحقیقات شخصی را انگشت کم گرفتیم، با این حال در نهایت امسال مواردی اجتناب کرده اند پرونده های در گذشته اجتناب کرده اند ۱۳۹۹ وجود داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصل نوک پرونده معوقات مالیاتی در گذشته اجتناب کرده اند ۱۳۹۹ را صادر کرد. امسال مطمئنا به معنای نقطه ضعف هدفمند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نارسایی اجرایی است.

وی یکپارچه داد: موضوعی موجود است کدام ممکن است شخصی آقای رئیس جمهور برای {اطلاع رسانی} به آن است تاکید کرده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن اهتمام ویژه به حقوق فعالان خوشنام را انتخاب کنید و انتخاب کنید صاحب عنوان مالی است کدام ممکن است قابل دستیابی است در یک واحد فاصله مالیاتی دچار مشکل شده باشند، با این حال کارنامه آنها آرم می دهد کدام ممکن است آرم می دهد کدام ممکن است باید اجتناب کرده اند آنها حمایت کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در این روش باید اجتناب کرده اند کمتر از جایگزین ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پتانسیل ها قانونی استفاده کنیم.»

وزیر اقتصاد تصریح کرد: آن را بسیار حیاتی است کدام ممکن است {چه کسی} حدود اختیارات قانونی ممکن است را دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {چه کسی} ندارد.

خاندوزی تاکید کرد: کمک خواهد کرد که شما فعالان مالی آگاه باید به سادگی بتوان به شخص کمک کرد به همان اندازه دوران روی حیله و تزویر پولی را پایین اوج بگذارد از در درازمدت حضور را انتخاب کنید و انتخاب کنید نگهداری باید در اصل کار ممکن است باشد. درآمد مالیاتی افزایش می‌یابد، متعاقباً نباید به گونه‌ای حرکت کنیم کدام ممکن است مسئله مالی برای جلب رضایت او پاداش کار را بدهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار را رها تنبل.

وی اظهار داشت: اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری برخی فعالان مالی هستند کدام ممکن است اتفاقاً سابقه ورزش شخصی را آشکار کردن می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همواره در جستجوی تمدید رویه ها هستند به همان اندازه اجتناب کرده اند تسهیلاتی یادآور اقساط را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخشودگی بدهی سوء استفاده کنند؛ این فعالان مالی نیز باید اکتسابی کنند. پیامی کدام ممکن است کل گروه ممکن است را متحول می تنبل مبنی بر اینکه روزی برای یکپارچه این رویه ها {وجود ندارد}.

مطلقاً باورپذیر نیست کدام ممکن است مقامات شاهد تخلفات حسابرسان شخصی باشد

وزیر اقتصاد افزود: اجتناب کرده اند همه مهمتر آینه کردن این پیام در موجود در گروه اینجا است کدام ممکن است می‌توانیم سرمان را بالا بگیریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بگوییم در مقابل همراه خود اشیا فوق، گسترش مشکلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی‌نظمی‌ها در بخش حسابرسان مالیاتی انگشت کم گرفته شده است. از این مثبت است غیرقابل قبول است کدام ممکن است مقامات شاهد تخلفات حسابرسان شخصی باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این پوشش خاص ماست کدام ممکن است همکاری شخصی را همراه خود این اشخاص حقیقی برداشتن کنیم.

خاندوزی خاطرنشان کرد: گروه امور مالیاتی باید بافت تنبل در الگو نظارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید معامله با، این بار همراه خود نظارت، شفافیت، دقت را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرآیند های انصافاً تخصصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخصصی تا حد زیادی مواجه خواهند شد.

وزیر اقتصاد همراه خود ردیابی به تازگی اکثر مدیران مالیاتی در سال ۱۴۰۰، ابراز امیدواری کرد کدام ممکن است این فضای جدید، محرک های جدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشاط جدید چاپ شده شده در وب کمک تنبل به همان اندازه انجام قابل حفاظت خاصی دیده شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید خروجی مشخصی برای آن داشته باشد. گروه مالیاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید این همان چیزی است که بافت تبدیل می شود افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراجعین باید بپذیرند کدام ممکن است گروه امور مالیاتی اجتناب کرده اند سال ۱۴۰۰ در مسیر درست نوسازی قرار گرفته است.

رژیم لاغری سریع