واکنش محسنی اجایی به ادعای آمریکایی ها را ببینید که گفتند ما داعش را درست کردیم. داعش در عراق چه کرد؟
محسنی آژه ای، رئیس قوه قضائیه گفت: به گفته مقامات ارشد آمریکایی که گفته اند ما داعش را ایجاد کردیم. داعش در عراق چه کرد؟ او در فلسطین چه کرد؟ کجایند مدافعان حقوق بشر؟ غربی ها کجا هستند؟ آیا آنها از فلسطین حمایت می کنند یا از ظالمان فلسطین؟