ورزشی هافبک جنجالی پرسپولیس همراه خود اسم تایلند؛ مکان تعطیلات خدمه رقیب!


فرارو: یکی اجتناب کرده اند کسب‌های پرسروصدای این فصل پرسپولیس رضا اسدی است؛ هافبکی کدام ممکن است اجتناب کرده اند تجهیزات گلف عرف پولتن اتریش خریداری شد به همان اندازه پوچی احمد نوراللهی کدام ممکن است راهی امارات شده بود را پر تدریجی. برخلاف قیمت هنگفتی کدام ممکن است برای فریب دادن اسدی شد، این شرکت کننده به هیچ وجه ستاره‌ای کدام ممکن است پرسپولیسی‌ها پیش بینی داشتند، نشد.

 

 

حالا کدام ممکن است روز‌های پایانی فصل اجتناب کرده اند راه رسیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید شایعات بازار نقل را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتقالات جدید است، اخباری جذاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه حدودی غیرمعمول کسب اطلاعات در مورد رضا اسدی در رسانه‌ها مطرح می‌شود. شنیده ها فعلی حاکی اجتناب کرده اند این بود کدام ممکن است این هافبک جنجالی همراه خود هدایت ۱.۸ میلیون دلاری اجتناب کرده اند سوی تجهیزات گلف بوریرام تایلند برخورد با شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید حدس و گمان به بعد اجتناب کرده اند پرسپولیس به این تجهیزات گلف برود.

 

 

به تازگی، با این حال یکی اجتناب کرده اند روزنامه‌های خانه این موضوع را تکذیب کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوشته کدام ممکن است رضا اسدی همراه خود اسم تایلند در جاری کنار هم قرار دادن شدن برای مذاکرات همراه خود رقبای پرسپولیس است. آنطور کدام ممکن است روزنامه گل نوشته، رضا اسدی همراه خود وجود مطرح کردن اسم تایلند در جاری مذاکره همراه خود ۲ تجهیزات گلف متمول سپاهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید گل گهر سیرجان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید قصد دارد در انتهای فصل به یکی اجتناب کرده اند این ۲ خدمه برود.

رژیم لاغری سریع