وزارت ارتباطات قصد دارد افزایش قیمت آنلاین را جبران تدریجی


۵ شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۱-۲۰:۵۴

من از لینک ها بازدید کردم

تهران (پانا) – رئیس گروه ترتیب مقررات و ارتباطات wi-fi همراه خود ردیابی به اصلاح قیمت بسته های اینترنتی اجتناب کرده اند تهیه این سیستم های جبرانی برای اقشار کم درآمد خبر داد.

به گزارش وسط روابط کلی و {اطلاع رسانی} وزارت ارتباطات و فناوری دانش، صادق عباسی شکوه، رئیس گروه ترتیب مقررات و ارتباطات رادیویی همراه خود ردیابی به اینکه مرجع تعرفه، گروه ترتیب مقررات و ارتباطات رادیویی است، ذکر شد: سال ۹۶ به بعد است. {در این} گذشته تاریخی کمیسیون هیچ انتخاب جدیدی {در این} زمینه متعهد شدن نکرده است.
وی به سقف و سقف قیمت بر مقدمه مصوبه گروه ترتیب مقررات و ارتباطات بهره برداران ردیابی کرد و افزود:
اگر اپراتورها قیمت بین کف و سقف را بفروشند و گروه را به توضیحات غیر دیگری بگیرند تخلفی نکرده اند و گروه ترتیب مقررات و ارتباطات رادیویی شناخته شده به عنوان ناظر رگولاتوری روی این موضوع فوق العاده ظریف است. التزام به محدودیت های قیمتی قانونی، چون آن است باید همراه خود توجیهات مناسب باشد، تضمین تداوم ارائه دهندگان و افزایش استاندارد جامعه. گروه ساده در یک واحد می خواست دارد کدام ممکن است قیمت اپراتور بهتر اجتناب کرده اند سقف قانونی هر دو زیر کف باشد. اگر بهتر اجتناب کرده اند سقف باشد باید فوراً برگردند و اگر زیرزمینی باشد معمولاً اجتناب کرده اند آنها نمی‌خواهیم کدام ممکن است در بالای پایین ارائه دهندگان بدهند، با این حال طبق مقررات اصل می‌دهیم حداقل سه سال شکسته نشده دهند. متعاقباً اصل افزایش {نمی تواند} توسط رگولاتوری صادر شود.

قابل دستیابی است این پرس و جو پیش بیاید کدام ممکن است چرا اجتناب کرده اند حداقل قیمت زیرین نمی آید و علت آن اینجا است کدام ممکن است اپراتورهای مقاوم تر همراه خود تخفیف ها رقبا را جدا نمی گذارند. از آنچه واقعاً بازار را ترتیب می تدریجی رقبا است. بازگشت به می شوم در گذشته اجتناب کرده اند مسابقه سلولی، سیم مقوا همراه خود قیمت مناسب ۴۴۰ هزار تومان و مدت کار منصفانه ساله در دسترس بودن می شد.
عباسی شاهکوه همراه خود ردیابی به افزایش ارزش های جامعه در سال های قبلی ذکر شد: در سال های ۹۶ و ۹۷ بر مقدمه دانش ما اپراتورها سالانه حدود منصفانه میلیارد دلار برای جامعه های شخصی ارزش می کردند کدام ممکن است اکنون این رقم {به دلیل} افزایش قیمت اجتناب کرده اند دلار به حدود ۳۰۰ “. به ۴۰۰ میلیون دلار رسیده است کدام ممکن است اجتناب کرده اند تذکر ریالی بهتر است، با این حال میزان از کیت قابل صرفه جویی فوق العاده کمتر است. همراه خود ملاحظه به ریالی بودن درآمد، در صورت شکسته نشده این الگو، در بلند مدت جامعه باکیفیتی وجود نخواهد داشت کدام ممکن است اجتناب کرده اند ارزانی هر دو گرانی آن صحبت شود.
وی افزود: سال قبلی همراه خود ملاحظه به قوانین بودجه امکان افزایش قیمت حتی در چارچوب مصوبات گروه وجود نداشت در حالی کدام ممکن است اپراتورها مدام همراه خود قالب مشکلات شخصی جستجو در موافقت همراه خود افزایش قیمت بودند با این حال امسال روزی کدام ممکن است این ممنوعیت قانونی برداشته شد، شبیه سال های قبلی است.» ۹۵ و ۹۶ تنظیمات کوچکی در تعرفه های شخصی تحمیل کردند.

رئیس رگولاتوری همراه خود ردیابی به بازنگری بسته‌ها و تعرفه‌های جدید ذکر شد: علاوه بر این منصفانه مورد پارادوکس در تعرفه یکی اجتناب کرده اند اپراتورهای تلفن ملایم کدام ممکن است بلافاصله به همان اندازه بالا بازرسی‌ها عودت گرفت، بقیه اشیا تنظیمات بر مقدمه مصوبه کمیته ترتیب مقررات {بوده است}.» همراه خود این جاری، ما اجتناب کرده اند اپراتورها درخواست شده است‌ایم کدام ممکن است این افزایش‌ها را به حداقل برسانند و سعی کنند همراه خود محدوده بسته‌های صحیح هر دو فرآیند عکس در تذکر بگیرند کدام ممکن است کدام بخش اجتناب کرده اند گروه قابل دستیابی است دچار اشکال شود.
وی سقف کالا منصفانه گیگابایت آنلاین برای سیم مقوا های ابدی و اعتباری را به همین ترتیب حدود ۴۰ هزار تومان و ۶۰ هزار تومان و برای اپراتورهای تلفن ملایم را ۲۰۰۰ تومان بر مقدمه مصوبه گروه نظارتی ادعا کرد و افزود: بیش اجتناب کرده اند این مبلغ نماد گرفت و در قلمرو ملایم، چیزی بیش از پنجاه سهم اجتناب کرده اند سقف تصمیم گیری شده فروخته شد. در واقع به در نظر گرفته شده کاهش سقف تعرفه سلولی هستیم.
عباسی شکوه همراه خود ردیابی به اینکه طبق قوانین نمی خواهیم اپراتورها تعرفه را افزایش دهند، اما علاوه بر این محافظت مناسب، ارتقای استاندارد و ارتقای فناوری را کدام ممکن است درخواست شده است بی نظیر افراد است، می خواهیم. همراه خود این افزایش قیمت و پتانسیل اپراتورها، تولید دیگری عذر اپراتورها را نمی پذیریم و اجتناب کرده اند آنها درخواست شده است ایم این سیستم شخصی را شناخته شده به عنوان گام های منصفانه ساله برای سایبان مناسب پهنای باند تلفن در کنار، استاندارد مضاعف و حاضر حداقل محافظت ۵G بردارند. ۱۰ سهم اجتناب کرده اند گروه ملت برای ۳ سال بلند مدت.
وی به آغاز اپراتورها پس اجتناب کرده اند واگذاری فرکانس ۲۳۰۰ توسط وزارت ارتباطات در سال قبلی ردیابی کرد و افزود: توجیهاتی کدام ممکن است اپراتورها را به افزایش قیمت ها سوق داد به همان اندازه حدودی باورپذیر است و ما مدیون افراد هستیم کدام ممکن است این چیزها را پیگیری کنند. درآمد در ازای بهبود.» و برای افزایش استاندارد و سایبان جامعه. اجتناب کرده اند اپراتورها آرزو می کنم هم میزان دقیق افزایش را برای افراد گران قیمت دلیل دهند و هم توضیحات و این سیستم های بهبود شخصی را. . در واقع {به دلیل} فضای نسبتا تهاجمی، مشتریان نیز امکان هایی دارند.
عباسی شکوه همراه خود ردیابی به اینکه ۴۰ سهم اجتناب کرده اند مشتریان دیتای تلفن در کنار کمتر از دو گیگابایت استفاده می کنند، تصریح کرد: همراه خود هدف اصلی وزیر ارتباطات جستجو در این سیستم ای برای جبران گرانی برای قشر ضعیف هر دو ضعیف هستیم. تمام گروه باید در تذکر بگیرند کدام ممکن است کدام بسته ها اشکال ساز هستند. تذکر ورود راستگو تحمیل نکنید و این است این سیستم پس اجتناب کرده اند پایان دادن ادعا می تواند.
وی افزود: «ما، مقامات و رگولاتور، تعهد داریم ورود همه افراد به ۱ جامعه همراه خود استاندارد بالا و اقتصادی را فراهم کنیم.»