ویدئو | سومین گل چلسی برای رئال مادرید توسط ورنر
تیمو ورنر در دقیقه ۷۵ گل سوم چلسی را همراه خود رئال مادرید به ثمر رساند.