ویدئو | چکیده همکاری – سپاهان/ شکست با کیفیت صنعتی محرم و شاگردانش مقابل مشاور عربستان
چکیده تفریحی خدمه های فوتبال التعاون عربستان و سپاهان در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا را بیانیه کنید.