ویدیوی دیگری درباره استقرار تجهیزات نظامی چینی در نزدیکی مرز تایوان را ببینید
تصاویر گرفته شده توسط کاربران شبکه های مجازی نشان می دهد که تانک ها در جاده های مناطق شرقی و شمالی استان فوجیان در حال حرکت هستند. این امکانات در فاصله ۱۰۰ کیلومتری جزیره تایوان قرار دارد. تصاویر منتشر شده از فوژو، مرکز استان فوجیان چین را ببینید که تانک های ارتش این کشور را در حال حرکت نشان می دهد.