پاسخ آبفای آذربایجان شرقی در خصوص بوی نامطبوع آب
با در نظر گرفتن عملکرد بهینه (بازده تمیزکاری بالای ۹۰ درصد از نوع فرآیند لجن فعال هوازی) و فاصله استاندارد تصفیه خانه از مناطق مسکونی شهر (با توجه به جهت باد غالب و موقعیت جغرافیایی تصفیه)، انتشار بوی بد و نامطبوع در شهر با منشاء پالایشگاه تقریبا غیرممکن به نظر می رسد.