پاسخ خطیب زاده به تحریم های جدید آمریکا علیه ایران


تجهیزات گلف خبرنگاران: پاسخ سخنگوی وزارت امور خارجه ایران به تحریم های جدید آمریکا علیه ساکنان ایرانی.

سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا ضمن ادعای آمادگی آمریکا برای یادآور اجرای مناسب تعهدات شخصی در چارچوب هماهنگی هسته ای، به نقض تصمیم ۲۲۳۱ شورای ایمنی شکسته نشده خواهد داد.

روز قبل وزارت خزانه داری آمریکا منصفانه شخص ایرانی و چندین مورد دیگر موسسه را {به دلیل} ارجاع به این سیستم موشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تحریم کرد.

در آمریکا، این وزارتخانه ذکر شد کدام ممکن است چندین آژانس ایرانی تجهیزاتی برای این سیستم هسته‌ای تهران تهیه کرده‌اند و چرخ دنده پیش‌ران موشک‌های بالستیک را به گروه جهاد خودکفایی سپاه پاسداران می‌رسانند.

وزیر خزانه داری آمریکا در ادعا ای ادعا کرد کدام ممکن است واشنگتن همراه خود اعمال تحریم ها سازمانی شخصی را برای جلوگیری اجتناب کرده اند بهبود موشک های بالستیک ایران آرم داده است.

برایان نلسون افزود: «آمریکا در مسیر درست حرکت کنید توصیه افرادی که اجتناب کرده اند این سیستم موشکی بالستیک ایران حمایت می کنند تردید نخواهد کرد».

بر مقدمه ادعا صادر شده اجتناب کرده اند سوی خزانه داری آمریکا، این تحریم ها در {پاسخ به} حمله موشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مقر موساد در اربیل عراق در ۱۳ مارس سال قبلی و حمله موشکی انصارالله یمن به توانایی آرامکوی عربستان سعودی در روز ۱۳ مارس سال قبلی اعمال شد. ۲۶ آوریل.

سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه ذکر شد: این تحریم ها سیگنال دیگری اجتناب کرده اند خباثت مقامات آمریکا در قبال افراد ایران است که هدفش شکسته نشده سیاست شکست خورده شخصی در اعمال فشار حداکثری بر ایران است.

وی افزود: این امر به خوانایی این واقعیت را تدریجی می تدریجی کدام ممکن است مقامات کنونی آمریکا برخلاف ادعای شخصی اجتناب کرده اند هر فرصتی برای قالب اتهامات بی مقدمه و تحمل فشار توصیه افراد ایران استفاده می تدریجی.

در فینال تحریم های خزانه داری آمریکا، شخص خاص به تماس گرفتن محمدعلی حسینی کدام ممکن است در قالب جامعه ای اجتناب کرده اند نمایندگی ها اجتناب کرده اند جمله نمایندگی جاستر صنعت دیلیجان، نمایندگی ساختمانی پارس یوس صادر، نمایندگی کانوپی سپهر دیلیجان، مسئله تدارکات ایران محسوب تبدیل می شود، تحریم شده است. . و نمایندگی کامپوزیت سینا دلیجان. این نمایندگی ها همگی در لیست تحریم ها هستند.

خزانه داری آمریکا ذکر شد کدام ممکن است آقای حسینی “شخصا در کلاس ها سطوح برتر نمایندگی می کرد، همراه خود افسران ارشد سپاه بازدید می کرد و شناخته شده به عنوان سرپرست مجتمع سینا دیلیجان اجتناب کرده اند تجهیزات فرآوری لاستیک نیتریل بوتادین (NBR) استفاده می کرد. . ”

وی پیش اجتناب کرده اند این خروج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اجتناب کرده اند فهرست تحریم های آمریکا را یکی اجتناب کرده اند موضوعات باقی مانده در مذاکرات وین ادعا کرده بود. امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه، روز ۶ فروردین ذکر شد: «بردن لیست کسی حقیقی و حقوقی اجتناب کرده اند لیست زرشکی و فهرست تحریم‌های یکجانبه آمریکایی‌ها یکی اجتناب کرده اند موضوعات بی نظیر مذاکرات است». وی افزود: برخی اجتناب کرده اند اموال و نهادهای دولتی ما و اجتناب کرده اند جمله امتیازات درمورد به سپاه پاسداران است.

وی افزود: در واقع مسئولان ارشد سپاه پاسداران در همه زمان ها به ما یادآوری می کنند کدام ممکن است هر کاری کدام ممکن است برای چیز خوب در مورد سراسری ملت مورد نیاز است انجام دهیم و موضوع سپاه را در انتخاب قرار ندهیم، این فداکاری سپاه پاسداران است. با این حال سرانجام سپاه یکی اجتناب کرده اند گروه های بی نظیر ملت است و وقتی می گوییم سپاه، یعنی حاج قاسم سلیمانی همراه خود وجود اجازه مسئولان سپاه، یکی اجتناب کرده اند امتیازات بی نظیر ماست. “