پاسخ غیرمعمول سرمربی خدمه سراسری به صنوبر ها و پاداش های کلان در فدراسیون فوتبال/ ممکن است را ببخشید؛ حلالم کنید!


خبرورزشی –

مریم ایراندوست سرمربی خدمه سراسری فوتبال خانمها به تخلیه مبالغ پرداختی و پاداش‌های میلیاردی به کادر فنی و مسئولان فدراسیون فوتبال پاسخ آرم داد و در اینستاگرام، به صنوبر نشدن حق‌الزحمه کادر فنی خدمه خانمها اعتراض کرد. 

ایراندوست نوشت: ممکن است شناخته شده به عنوان سرمربی خدمه اجتناب کرده اند کادر فنی و سرپرستی خودم عذرخواهی می‌کنم کدام ممکن است حتی خوب میلیون حقوق نگرفتند و بعد از همه بعضی هم پاداش! ممکن است را ببخشید و حلال کنید کدام ممکن است نتوانستم بعد اجتناب کرده اند ۱۰ بار مونتاژ حق‌الزحمه خواهید کرد را بگیرم.

این در حالی است کدام ممکن است پیش اجتناب کرده اند این سرمربی خدمه سراسری فوتبال خانمها، بابت امتحان شده های عزیزی خادم کمک خواهد کرد که شما تیمش اجتناب کرده اند او تقدیر و تشکر می کرد.

واکنش عجیب سرمربی تیم ملی به پرداخت ها و پاداش های کلان در فدراسیون فوتبال/ من را ببخشید؛ حلالم کنید!

رژیم لاغری سریع