پاسخ فرستاده یمن به مواضع ایران در مذاکرات همراه خود عربستان: باید همراه خود یمنی ها در صنعا مذاکره شود.
اگر نیت طرف مقابل صادقانه باشد، این شومینه بس قابل انجام است دریچه ای برای توقف نبرد، پایان دادن محاصره را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالا دادن به اشغال باشد. [ یمن ] او هست.

رژیم لاغری سریع