پاسخ فرستاده یمن به مواضع ایران در گفتگو همراه خود عربستان


فرستاده یمن در تهران همراه خود دقیق اینکه مذاکرات باید همراه خود یمنی ها در صنعا انجام شود، اظهار داشت: مذاکرات صلح {در این} ملت باید ابتدا یمنی-سعودی باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس {به سمت} الگو سیاسی برویم به همان اندازه یمن به حالت روال بازگردد.

فرستاده یمن در تهران همراه خود دقیق اینکه مذاکرات باید همراه خود یمنی ها در صنعا انجام شود، اظهار داشت: مذاکرات صلح {در این} ملت باید ابتدا یمنی-سعودی باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس {به سمت} الگو سیاسی برویم به همان اندازه یمن به حالت روال بازگردد.

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران. ابراهیم الدیلمی همین الان (سه شنبه) به جامعه یمنی مسیره اظهار داشت: «کاری کدام ممکن است اخیرا عربستان برای تشکیل شورایی بوتلگ انجام داد، تلاشی برای خیلی زدن واقعیت تجاوزات سعودی-آمریکایی به یمن است».

وی {در این} گفتگو همراه خود ردیابی به سخنان «سید حسن نصرالله» دبیرکل حزب الله لبنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید موضع ایران با اشاره به در اطراف مذاکرات همراه خود عربستان، افزود: موضوع یمن باید همراه خود یمنی ها {در میان} گذاشته شود. در صنعا.”

فرستاده یمن در ایران در خصوص دیدار شخصی همراه خود حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در تهران اظهار داشت: همراه خود طرف ایرانی کسب اطلاعات در مورد موفقیت های به بازو آمده در روزهای فعلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید لزوم پایبندی گروه ملل را انتخاب کنید و انتخاب کنید متجاوزان به شومینه بس صحبت کردم. “

وی افزود: اگر نیت طرف مقابل صادقانه باشد، این شومینه بس بالقوه است دریچه ای برای توقف مبارزه، تعمیر مناسب محاصره را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوک دادن به اشغال باشد. [ یمن ] او هست.

هانس گراندبرگ، مشاور ویژه گروه ملل متحد در امور یمن، اجتناب کرده اند شومینه بس کوتاه مدت ۲ ماهه در یمن خبر داد کدام ممکن است اجتناب کرده اند دوم آوریل اجرایی تبدیل می شود.

رژیم لاغری سریع