پاسخ مدیریت به فیلم «پرونده مهدی» – پایگاه خبری مدارا


بر ایده تجربیات تحمل، بیمان جبلی، رئیس هیئت مدیره رسانه سراسری در یادداشتی برای خبرگزاری چاپ شده اجتناب کرده اند پاداش فرمانده معظم کل قوا انقلاب اسلامی آنونس فیلم مفهوم مهدی.

پیمان جبلی رئیس رسانه سراسری {در این} نظر همراه خود تخلیه بخشی اجتناب کرده اند دلایل شخصی به این موضوع ردیابی کرد کدام ممکن است حضرت آیت الله خامنه ای عصر دیروز ۶ فروردین به تماشای این فیلم نشستند.

معظم له پس اجتناب کرده اند تفسیر این فیلم نکاتی را خاص کردند:

«مکان مهدی برتر بود، پر اجتناب کرده اند رهنمودها خوشایند و روایت مناسب.

شخصیت شهدای باکری ویژه به ویژه محوریت فیلم کدام ممکن است آقا مهدی است {به درستی} و از محسوس به تصویر کشیده شده و روایت شده است.

زاویه روایی فیلم نیز بدیع بود، به طور قابل توجهی همراه خود هدف اصلی بر خانه و خانوار.

برخی نیمه ها یادآور «برخورد آقا مهدی همراه خود خانوار بعد اجتناب کرده اند بیانیه سوگند خورده آقا حمید و بازنگشتن پیکر برادر شهیدش «و نیمه «ممکن است مهدی باکری نیستم» هر دو «روایت بیانیه سوگند خورده آقا مهدی باکری» و … پر است. نکاتی اجتناب کرده اند این انگشت در فیلم بیش از حد است و شاید بیست نکته اجتناب کرده اند این انگشت باشد.

این فیلم یکی اجتناب کرده اند آن فیلم‌هایی است کدام ممکن است وقتی تمام شد دوست داریم یک بار دیگر آن را ببینیم.

باید اجتناب کرده اند همه بازیگران، کارگردانان و تأمین کنندگان برای این کار فوق العاده خوشایند تشکر کرد.

فیلم سینمایی «پرونده مهدی» به کارگردانی هادی حجازیفر و تأمین کنندگی حبیب ولینگاد محصول وسط سیما فیلم است. رسانه سراسری او هست. این فیلم همراه خود ۱۴ نامزدی سیمرغ در ۴۰ سال جشنواره فیلم فجر بالاترین حد نصاب گذشته تاریخی این جشنواره، ۵ سیمرغ اجتناب کرده اند جمله سیمرغ، دریافت کرد بهتر از فیلم جشنواره شد.