پایان انتظار هواداران؛ افشای خرید خبرساز «پرسپولیس»!


مهاجم برزیلی پرسپولیس هفته آینده به تهران می آید.

مهاجم برزیلی پرسپولیس هفته آینده به تهران می آید.

به گزارش خبروشی، جذب مهاجم خارجی یکی از مهم ترین اهداف نقل و انتقالاتی پرسپولیس و یحیی و گل محمدی بود. با این حال، قرمزها تنها یک گزینه در لیست خود داشتند و از همان ابتدا روی جذب کاسیانوی برزیلی تمرکز کردند. پس از چند هفته و مذاکرات فشرده با باشگاه ویزلا، سرانجام پرسپولیس موفق شد رضایت باشگاه پرتغالی را برای انتقال کاسیانو جلب کند.

اما پس از معامله با این مهاجم و باشگاهش، باشگاه پرسپولیس به دنبال پرداخت مبلغ رضایت نامه این بازیکن برزیلی بود که در این راه با مشکل مواجه شد. این موضوع در نهایت حضور این بازیکن در تهران را به تعویق انداخت تا اینکه امروز خبر رسید قرمزها با موفقیت انتقال مبلغ رضایت نامه را انجام داده اند.

مدیران پرسپولیس با استفاده از ارتباطات خود اقدامات اداری را انجام داده اند تا پول رضایتنامه این بازیکن را با صرافی در امارات تحویل دهند و اگر مشکلی پیش نیاید، این مهاجم برزیلی هفته آینده برای شرکت در تست پزشکی و پس از آن به ایران می آید. تمرین پرسپولیس

به این ترتیب یکی از خواسته های اصلی یحیی گل محمدی در نقل و انتقالات نیز محقق شد. حال باید منتظر ماند و دید که این مهاجم برزیلی در پرسپولیس چگونه عمل خواهد کرد.