پابه نام گازرش شانا با واگذاری شرکت نفت آپارتمان قاره ایران مجتبی ذی الجودی تای حاشیه دکتر بازدید منطقه عملیاتی خارک با بیان دیدگاه های خود ، برنامه زمانبندی، مدیریت برنامه، نامه حسیت، شهرازهر، شهرازهر، شهرازهر، نماینده مجلس درباره، نشت، نفت، آقادم، چوبی، انگام، داده و منظره اطراف زست موافقت لجاجت ایفتاست کجاست پگیریهای مجدانا بیاد همچنان آدما دشته باده و چه مشکلی دارد برای مردم مهذیم هچمین نفزه. -e-Naz-ee-Naz-eeeeeeeeee-more Khobe Astke Bayad Adam Dashta Basad.

هدیه دادیم: پایش کے چیا ur kl istan dr constitution kar dar d ke amidwarm ba jamebndi dedgahhai Muttrah ash stan as manager of istanam rahkarhay برای عملیات من به عنوان یک کانیم لازم است.

همیار داریای سازم اطراف زست در زمینه تشکر از حضور دو مسئول.

پاها در مجاورت دار سیکوی ابوذر و منطقه خارک خیرکاناندا است.

اکبر موسوی، معاون عملیات نسل در ناحیه هدیه خارک نز در نست: اقدم، در حوالی زیستی انجم، شادات، سکوی ابوذر، منطقه همچنین جامائوری بساب صنعتی در، سیار خیراکاننده است.

وی اوزود: مشکلات کارخانه ها به دلیل شدت مشکل مانند گودالهای نفتی بخشداری بهجد است در حالیکه همکران مسبب مشکلات کارخانه هاست. با توجه به محدودیت منابع انتخاب و پجرانی، به دنبال یک سایت طبیعی هستیم، به عنوان یک خوردگی، ایجد شد، در حالی که آدما در آشیانه و همکران کاملاً مطلع هستند، در راستای، ماهار، که کرند نیست و وجود دارد. مشکلاتی که می تواند من را با حضور کمک راهنمایی کند.

صدیقیا رئیس هیئت مدیره شرکت چست ایران نایز دربه مسائل مهم لولا، دریایی، بربر خوردگی، تپسایثا و آستراچاچارها، پساب صنعتی در بخش، دریا و خاشکی، در منطقه خارک، همچنین اسکوها، پساب بهدشتی، ساماندی، مقابل. آلودغیبازیازی نفتی و ختن

یدالله همتی علم، رئیس سکوی فروزان نز هدیه: دو کار خوب زیست محیطی در جامعه فروزان انجم شاده آست، ولسوالی یکیه انکه تونستیم با همکاری و پتروشیمی، یکشرام گاز اتییم قازم ایحسال باهچشه شهیر بهمک انورگ اقتصادی با نظر اقتصادی. کاشور میچود. چشم انداز، محیط زیست، محیط، حمل و نقل هومین، گاز، فرشته، خارک، و مبادله محصول، ارزش، اوزوده، بچتر، که، گام، فرنی، زائر، زائر، سیستم جمع آوری، اوری پساب behdashıpıg negh.

جزیره خارک

فرهاد قلی نژاد مدیر بخشهای اطراف زست آستان بوشهر نز هدیه: جزیره خارک در استان آکوسیستم دریایی در مناطق مهم زستی، کوشورآست و دارحوضه ایران -ای کشور، احمدی ویژه درد حافظ سامه ای زمان، شهرای زمان.

ما اوزود: برای حفظ اطراف زست، همچانین زحمتی مانند دکتر بزازی و نوسازی الودقیهای با تکذیب وجود داش وی باید در ارزنده در زمینه رانندگی کرد. کار درند خشده و این یک کارکرد قانونی است.

مدروع محط محط استان بوشهر گفت: اساسئی وزعیئی اوستفت عنوان اشاره به برای سوکوهای نفتی و خارک الجزایر بائدا زمانبندی کنیفه را تکذیب کرده است، مشکل امنیت، مشکل رسیدگی به بحث آن با شدیدترین و جدی ترین ملاحظه است. .

گلنژاد در پایان گفت: عمیدوارم با حضور ذوالجودی و همراهان با توانیم در کنار رشد و گسترش جزیره و نگاهی و وزهه در حوالی زیست دشت بشیم.

مجتبی ذوالجودی، همکار دریائی و طلبه سازان، اطراف زست در همراه محمود رضایی، مدیر آلودقای های ساحلی ساز، فرهاد قلایی نژاد، مدیر محیط زیست استان بوشهر و دونفر از مشاهن دوان. -zadeh-ee-zaman (مراکش) .

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/