پرونده رکورد ساخت منصفانه میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۹۰ هزار تن محصول در بوعلی سینا برای اولین بار در گذشته تاریخی ورزش این پتروشیمی


به گزارش طلانیوز: سرپرست مجتمع نمایندگی بوعلی سینا همراه خود ادعا این خبر اظهار داشت: در سال ۱۴۰۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید در راستای فرمایشات مقام معظم مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مانترا سال، همراه خود تعمیر سبدها ساخت سودآور به پرونده رکورد ۱۱۰ نسبت ساخت به قابلیت طراحی شدیم کدام ممکن است در گذشته تاریخی ۱۸ ساله ورزش نمایندگی بی‌‌سابقه {بوده است}.


امید عازمیان همراه خود ردیابی به تثبیت رکورد به بازو آمده در ساخت مجتمع، افزود: در سال ۱۴۰۰ همراه خود بی‌تأثیر کردن تحریم‌ها توسط متخصصین مجتمع رکوردهای اخیر‌ای در ساخت محصولات به پرونده رسید کدام ممکن است محصولات گازمایع را انتخاب کنید و انتخاب کنید به حداقل رساندن با کیفیت صنعتی همراه خود افزایش ۹۲ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۴ درصدی بیشترین افزایش ساخت نسبت به سال در گذشته را داشته‌اند.


وی یکپارچه داد: علاوه بر این محصول استراتژیک بنزن بار تولید دیگری همراه خود پرونده بیشترین میزان ساخت، افزایش۱۲۶ درصدی نسبت به این سیستم را محقق کرده کدام ممکن است موقعیت موثری را در بازارهای خانه، صنایع پائین دستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکمیلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پول خارجی آوری برای ملت ایفا کرده است.


عازمیان همراه خود تشریح افزایش ساخت مجتمع را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرونده این رکورد تاریخی اضافه کرد: در سال ۱۳۹۹ مجموع تولیدات مجتمع ۱میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۳۷‌هزار تن بود کدام ممکن است همراه خود پوشش‌های ترسیم شده اجتناب کرده اند سوی مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر تنگناهای ساخت در سال ۱۴۰۰‌ را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتیجه گیری ممکن مانترا سال را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرمایشات مقام معظم مدیریت، سودآور به ساخت ۱میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۹۰ هزار تن محصول شدیم کدام ممکن است این میزان ساخت در گذشته تاریخی ورزش نمایندگی بی‌سابقه بوده کدام ممکن است نماد اجتناب کرده اند شکست تحریم‌های ظالمانه علیه صنعت پتروشیمی دارد.


مجتمع پتروشیمی بوعلی سینا (سهامی عام) در زمینی به مساحت ۳۶ هکتار در شمال غربی خلیج فارس در استان خوزستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جهان ویژه پتروشیمی قرار دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخشی اجتناب کرده اند سهام آن اجتناب کرده اند سال ۱۳۹۹ در بورس تهیه شده است.


 


روابط کلی پتروشیمی بوعلی سینا

رژیم لاغری سریع