پشبینی مازاد ارده اوپک پلاس کاهش یافتبه نام گازارش خبرگزاری رویترز، تعداد مشترک تکنسین سازمان کاشورهای صدرکننده نفت (اوپک) و متانش (کنسرسیوم اوپک پلاس)، دکتر گازرشی که رز یکشنبه (هشتم اسفندماه) ازسوی رویترز، شاددار رابه رویترز را تماشا کردند.

اساساً اینجا جایی است که می روی پیشبینی خود از مزد آردا نفت در سال گری ع دی رابا کهش روزنه ۲۰۰ هزار در بیشکی یک میلیون و ۱۰۰ هزار در شکا در رز پرچم کردی.

سهیل المزرویی، وزیر انرژی، امارات، رز سه شنبه (سوم اسفندماه)، رسانه های کردی، پادکست ها، تبلیغات اصلی، مسائل مربوط به neft، پیشنهاد، دعوی قضایی، NIST و سیاست را ارزیابی کرد.

و وزرای نفت و انرژی اوپک و متحدند مثل کرندند از ماه اوت ماهانه، ۴۰۰ هزار، بشکه در روز، با نسل نفت، خود بوزایند، رز چهارشنبه (۱۱ اسفندماه)

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/