پلیس و مبارزه با باندهای توزیع مواد مخدر
پلیس پایتخت در مبارزه با باندهای توزیع مواد مخدر اقدام به پاکسازی خانه های پلاک قرمز و بازداشت قاچاقچیان کرد.

دیدگاهتان را بنویسید